Tävlingsbestämmelser

SHF:s tävlingsbestämmelser gäller med följande tillägg/förtydliganden:


1. TÄVLINGSFORM U16-U12

I klasserna U16-U12 spelas gruppspel i enkelserie där alla möter alla. 4-5 lag per grupp.

De två bäst placerade lagen i gruppspelet går till A-slutspel, övriga lag till B-slutspel. Slutspelet avgörs som cupspel.

Laget garanteras minst 4 matcher.

SAMMA POÄNG i GRUPPSPEL (avser U16-U12):

Om två eller flera lag hamnar på samma poäng i gruppspelet gäller följande ordning:

1. Inbördes möte mellan direkt berörda lag (1 poäng, 2 målskillnad, 3 flest gjorda mål)
2. Målskillnad totalt
3. Flest gjorda mål
4. Lottning

OAVGJORT RESULTAT i SLUTSPEL (avser U16-U12):

Vid oavgjort resultat i slutspelet gäller:

1. Sudden Death (första målet vinner) max 5 min.OBS! Att spelet återtas direkt igen efter full tid med ett "basketuppkast" och utan paus.
2. Straffläggning
3. Är inte matchen avgjord under sudden death vidtar straffar
a. 3 straffar/lag – vid eventuell lika ställning efter dessa tillämpas
b. 1 straff/lag tills en vinnare kan utses

Spelprogrammet publiceras på Hallbybollens hemsida och app. Varje lag ansvarar för att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar i spelschemat.


2. TÄVLINGSFORM U11-U9

I klasserna U11 och yngre får utslagningsmatcher inte förekomma i enlighet med SHFs tävlingsbestämmelser för barn och ungdom. Under matchen visas resultat men inga resultat eller tabeller publiceras. I dessa klasser spelas inget slutspel.

Laget garanteras minst 4 matcher.

Inför dag 3 lottar tävlingsledningen om lagen baserat på de första två dagarnas resultat för att få så jämna matcher som möjligt under dag 3.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att besluta om att inte visa resultat under match.

U 11-10 spelas på stor plan med sänkt målribba.

U 9 spelar på minihandbollsplan (4 utespelare och 1 målvakt).

Spelprogrammet publiceras på Hallbybollens hemsida och app. Varje lag ansvarar för att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar i spelschemat.


3. SPELARE

Varje lag äger rätt att använda 17 spelare/match.

I U11-10 klasserna kan spelare dubblera inom spelklassen om klubben behöver använda den möjligheten för att kunna anmäla fler lag istället för att ha "för stora bänkar". Två spelare per match kan dubblera men dessa spelare ska alterneras minst varannan match.

Samtliga spelare ska vara registrerade på laguppställningen, vilket ska göras senast före första matchstart i CupManager.

Samtliga spelare ska kunna legitimera sig i händelse av protestärende.

Fritt målvaktsbyte är tillåtet.


4. LAGUPPSTÄLLNING

Laget ska ha registrerat samtliga spelare och ledare i CupManager innan första matchstart. Kompletteringar kan göras under cupen (t.ex. om yngre spelare behöver lånas in). För att göra kompletteringar kontakta cupcentret på Elmia eller tävlingskansliet på Idrottshuset.
5. DISPENSREGLER

(Uppdaterad 2018-11-08)

Hallbybollen följer SHFs tävlingsbestämmelser för åldersdispenser i barn- och ungdomshandboll.

Enligt dessa regler råder det en generell dispens för en överårig spelare (1 år äldre). Denna dispens avser representation i den yngre åldersklassen även om föreningen har ett lag i spelarens åldersklass i turneringen. Spelaren är dock då låst till den yngre åldersklassen. Om föreningen inte har lag i åldersklassen över så gäller en generell dispens för max två överåriga spelare (1 år äldre).

Lagen ska i samband med anmälan (dock senast den 15 november) skicka in underlag för nyttjande av dispens. Detta avser även de generella dispenserna. Om ni har fått en dispens från ert förbund så skickar ni in den till oss och beskriver hur ni vill använda dispensen under cupen.

Ni måste registrera alla spelare i laget. CupManager kommer automatiskt känna av överåriga spelare och vi ser detta då. Dispensansökan kommer inte att behandlas och godkännas innan fullständig laguppställning är registrerad för laget i CupManager. Laguppställningen kommer att kontrolleras inför och under turneringen.

I klasserna U11-U9 är det helt fritt för pojkar att spela med flickor och för flickor att spela med pojkar. I klasserna U16-12 kan dispens sökas.6. PUNKTMARKERING OCH BYTE ANFALL/FÖRSVAR


Punktmarkering är förbjuden i alla klasser.

Definition: Det är förbjudet att ensidigt förfölja en eller två icke bollförande spelare utanför frikastlinjen. Om försvaret lyfter lika många spelare ovanför frikastlinjen som det finns anfallsspelare ovanför frikastlinjen så är detta inte att betrakta som punktmarkering (man-man).

För U14 och yngre är byte av anfall/försvar bara tillåtet då det egna laget har bollen.

Vid bestraffning för felaktigt byte anfall/försvar och vid felaktig punktmarkering ska progressiv bestraffning ges till lagansvarig, inte till spelaren.


7. KLISTER

Klister får endast användas i klassen U16. Deltagande lag håller själva med klister.

8. MATCHTID OCH TIMEOUT


1 x 25 min i samtliga klasser. Inga tidstillägg för eventuella avbrott i spelet. Klockan stoppas endast vid allvarlig kroppsskada (domarens beslut om detta kan inte överklagas).

Timeout tillåts inte under turneringen.

9. MATCHSTART

Hemmalaget, enligt fastställt spelprogram, börjar med bollen och gör avkast.

Tidigaste matchstart i spelschemat är kl. 12 dag 1, kl. 8.00 dag 2 och 3.

Senaste matchstart är kl. 20.00 för klasserna U11-9 och kl. 21.30 för U16-U12.

Lagen ska vara på plats minst fem minuter före utsatt matchstart, tiderna måste hållas. Lag som kommer för sent till match kan dömas som förlorare och WO utdöms i sådant fall med resultatet 10-0. Se vidare under punkten ”Walk Over”. Avkast sker enligt angivna tider om inte en försening orsakad av arrangörerna eller allvarliga skador föreligger.
10. MATCHBOLLAR OCH UPPVÄRMNINGSBOLLAR

Hemmalag tillhandahåller godkänd matchboll.

Samtliga lag måste ta med sig egna uppvärmningsbollar. OBS! Uppvärmning på matcharenan får endast ske om spelschemat så tillåter. INGEN uppvärmning med bollar får ske i korridorer, endast på anvisad plats.

11. MATCHTRÖJOR

Bortalag enligt spelprogram byter speldräkt vid lika eller liknande tröjfärg.

Västar kan användas.

12. URDRAGNING

Anmälan till cupen är bindande vilket innebär att anmälningsavgiften inte betalas tillbaka vid urdragning.

För deltagarkort som avbokas efter den 10 december 2018 tar arrangören ut en administrationsavgift på 500:- kr per avbokat deltagarkort.

Deltagarkort återbetalas endast vid uppvisande av bevis för godkänd frånvaro.

Lag som drar sig ur turneringen efter att lottningen är fastställd och utlagd på hemsidan får utöver erlagda avgifter betala tilläggsavgift på 1 000 SEK.

Lag som drar sig ur under turneringens gång får betala tilläggsavgift på 2 000 SEK utöver erlagda avgifter.

13. WALK OVER, WO

Lag, som utan giltigt skäl inte ställer upp till match, inte inställer sig till match eller inte fullföljer match, har förlorat matchen på WO och kan uteslutas från fortsatt deltagande. Vid match vunnen på WO räknas resultat 10-0 till den icke felande föreningen.

Den felande föreningen ska erlägga en WO-avgift på 2 000 kr till arrangören.

14. PROTEST

Protest ska lämnas in skriftlig till tävlingssekretariatet (på Elmia eller i Idrottshuset) senast 30 minuter efter matchens slut. Protesten ska åtföljas av en protestavgift på 500 kr, vilken återfås om protesten godkänns.

15. RÖDA KORT

Två röda kort under turneringen på samma spelare eller ledare ger automatiskt avstängning i nästa match. Detta gäller oavsett om korten erhållits i gruppspel eller slutspel. Efter avstängning nollställs räkningen vilket innebär att ny avstängning ges efter det fjärde, sjätte, osv röda kortet i turneringen.

16. ANMÄLAN TILL BESTRAFFNING

Rött kort med rapport: Tävlingsjuryn avgör påföljd och antal matchers avstängning under turneringen. Samtliga anmälningar skickas vidare till spelarens/ledarens distriktsförbund.

17. KONSTGRÄSPLANER PÅ ELMIA

Det är inte tillåtet att spela med fotbollsskor på konstgräsplanerna på Elmia då skaderisken för andra spelare med vanliga gymnastikskor är för stor och de tejpade linjerna lätt förstörs av skor med dobbar.

18. SJUKVÅRD

Vid händelse av skador finns Röda korset på plats på Idrottshuset och Elmia under hela cupen.

19. SKADEGÖRELSE

All skadegörelse i boenden, matsalar eller i hallar som orsakas av spelare eller ledare som deltar i cupen ansvarar lagen själva för fullt ut och alla kostnader för att återställa skador kommer att faktureras vidare till berörd förening.

20. DROGPOLICY

Hallbybollen är ett helt drogfritt arrangemang och vi accepterar inget bruk av droger inklusive alkohol i anslutning till spelplatser, arrangemang i samband med cupen eller i boenden som bokats genom cupen. Denna policy gäller både spelare och ledare. Lag som inte följer denna policy kan komma att bestraffas, i yttersta fall genom uteslutning om förseelsen är grov.

21. MATCHINRAMNING

Vi vill att Hallbybollen ska vara en positiv upplevelse för alla spelare, ledare, domare och publiken. Självklart vill vi att publiken ska heja på spelarna men detta ska ske på ett sportsligt sätt. Musikinstrument och sång kan bidra till en god och positiv stämning, men det är däremot inte tillåtet att använda musikinstrument, oväsen eller sång på ett negativt sätt för att påverka matchens utgång.

Tryckluftsdrivna tutor/horn är inte tillåtna. Det är heller inte tillåtet att bruka svordomar, könsord, rasistiska uttryck eller obscena gester mot spelare, ledare, domare eller andra personer på och vid planen. Överträdelse mot detta kan leda till uteslutning eller avvisning.

22. MATCHVÄRDAR

Under turneringen kommer matchvärdar finnas närvarande i hallarna. Matchvärdarnas uppgift är att bidra till en trivsam och trygg miljö kring arrangemanget. Matchvärdarna ska vara stöd till domare och funktionärer, arbeta för nolltolerans kring spelplanerna (se 21. MATCHINRAMNING och 20. DROGPOLICY) och påtala om någon bryter mot denna.

Säkra Stormtrivs Atteviks Hobby Mårdskogs Passera Xano Elite Hotel City Hotel Länsförsäkringar O'Learys Tosito ITAB JEMAB Nybergs bil Rosenlunds Åkeri Work System Bygginvest Destination Jönköping Kempa Lekana Maskin Ny position FC Gruppen Stadium